Dennis Wiersma en zijn prioriteiten

Minister van primair- en voortgezet onderwijs, Dennis Wiersma, zat woensdag 26 januari bij Beau aan tafel. De minister maakte een frisse en energieke indruk en vertelde over zijn drie prioriteiten. Ik hoop dat daar een vierde bijkomt.

 

In het verhaal over zijn eigen geschiedenis speelt het stapelen van diploma’s een grote rol en zoals hij het zelf noemde ‘experimenteren’. Dat is precies wat er meer nodig is in het voortgezet onderwijs, de periode tussen kind en jong volwassenheid. Wiersma heeft vroeger moeite gehad om te vertellen dat hij op de Mavo heeft gezeten. Dat was volkomen onterecht, oordeelt hij nu. Hij onderstreepte het belang van goede vakopleidingen op het vmbo en het mbo. ‘We moeten de rode loper uitrollen voor vaklieden. En we moeten oog hebben voor de eigen route, het eigen pad van jongeren’, aldus de minister. Het onderwijs moet ruimte geven voor ontmoeten, ontdekken, experimenteren en diep leren en moet ruimte bieden voor individuele ontwikkelroutes.

Beau vroeg de minister naar prioriteiten. Hij noemde er drie. De eerste is zorgen voor een goede basis voor rekenen, schrijven en lezen. De tweede is meer gelijke kansen. Het maakt uit waar je woont en waar je wieg heeft gestaan. Dat zou niet mogen. De derde is goede en meer leraren.  Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan hoe je kinderen het beste rekenen en taal kunt aanleren. Laten basisscholen ervoor zorgen dat alles op alles gezet wordt dat ieder kind afscheid neemt van de basisschool met taal en rekenen op behoorlijk niveau. Desnoods via een extra jaar op de basisschool.  Kansenongelijkheid is een veelkoppig monster. Het inkomen, de woning, de buurt, wel of geen werk van ouders zijn bepalend voor de kansen van kinderen. Scholen kunnen al die problemen niet oplossen, maar scholen kunnen wel de schoolfaciliteiten meer ter beschikking stellen. Laat leerlingen ook buiten schooltijden gebruik kunnen maken van de schoolfaciliteiten en help mee aan gezonde voeding voor kinderen en jongeren door maaltijden en alleen lekkere en gezonde producten aan te bieden op school. Met meer sport, drama, muziek en kunst maken buiten schooltijden in schoolverband maakt de school in het VO tot een mooie ontmoetingsplek in plaats van noodzakelijk kwaad.  

Ik hoop dat Dennis Wiersma nog 1 prioriteit toevoegt en dat is: geef scholengemeenschappen meer ruimte om nieuwe concepten toe te voegen aan het  bestaande aanbod van VO scholen.

 

Michiel Verbeek, 28 januari 2022

 

 

© 2020 Michelverbeek.nl - webdesign door Landstra & de Groot webdesign