Nieuws

Het lerarentekort anders vasthouden

Het lerarentekort anders vasthouden betekent het verleggen van de focus op de zoektocht naar een nieuw blik leraren, naar een nieuw ecosysteem, waardoor het werken in het onderwijs uiterst aantrekkelijk wordt.

Lees verder

Boeiende lezingen over straatcultuur, de gedreven schoolleider en de overgang van een topfunctie in het bedrijfsleven naar het onderwijs

In november van 2022 heb ik in drie boeiende lezingen inspiratie en bevestiging gevonden voor mijn pleidooi voor ander voortgezet onderwijs. De lezingen waren van Jeroen van den Broek, Eric van ’t Zelfde en Merel van Vroonhoven.

Lees verder

Lerarentekort en onderwijsvernieuwing

Op woensdag 14 december 2022 heeft minister Dennis Wiersma op LinkedIn een ontspannen en open gesprek gevoerd over het lerarentekort met leraar van het jaar en Trouw columnist, Eric Ex. Tijdens de uitzending kreeg ik aandacht van beide met mijn opmerking dat onderwijsvernieuwing kan helpen bij het lerarentekort. De bewindsman en de docent wilden graag wat meer toelichting op mijn bijdrage. Onderstaande toelichting heb ik hun gemaild.

Lees verder

De ondersteuning van Groningers met een laag inkomen is goed geregeld, maar vermindert het ook armoede?

Op donderdag 8 decmber 2022 was ik op de bijeenkomst ‘Sterk Netwerk Toekomst met Perspectief’ georganiseerd door de gemeente Groningen in samenwerking met Moedig Groningen en CMO Stamm. Het onderwerp van de bijeenkomst was het bereiken van de doelgroep. Er is veel voor mensen met een laag inkomen, maar vermindert het ook armoede?

Lees verder

Ministers Dijkgraaf en Wiersma tonen visie en mooie handreikingen voor onderwijsvernieuwing

Minister Dennis Wiersma wil af van te vroege keuze na de basisschool. Daarmee denkt de minister serieus na over het voorstel van de Onderwijsraad uit 2021 over de driejarige brugperiode. Dat zou een einde betekenen van de eindtoets van de basisschool. Minister Robbert Dijkgraaf heeft in twee lezingen gepleit voor het uitbannen van het negentiende-eeuwse model in het onderwijs. De ministers geven een handreiking voor heel andersoortig voortgezet onderwijs.

Lees verder

Nieuwe pensioenwet is een aantasting van de verzorgingsstaat

Waarom zouden we het beste pensioenstelsel van de wereld vervangen door een nieuw stelsel? En helemaal als blijkt dat de doelen van het nieuwe stelsel eenvoudig zijn te realiseren in het bestaande stelsel.

Lees verder

Het voortgezet onderwijs zou zich meer moeten aanpassen aan de lerende mens

Er zit nog een flinke kloof tussen het huidige voortgezet onderwijs en wat goed zou zijn op basis van wetenschappelijke inzichten over de lerende mens. Een transitie is noodzakelijk en zal ook komen, maar het kantelpunt is nog niet bereikt.

Lees verder

Rapport Remkes heeft nog iets heel anders geleerd

Het rapport van Johan Remkes over stikstof is met veel applaus ontvangen. Van links tot rechts en van boerenorganisaties tot natuurorganisaties. Hoe kan het dat iedereen blij lijkt te zijn? Remkes bekritiseert het overheidsbeleid, hij begrijpt ‘de wanhoop van redelijke boeren’, hij beschrijft helder het probleem en biedt een uitweg uit een diep conflict. En hij laat zien hoe doeltreffende en doelmatige advisering eruit ziet.

Lees verder

Te weinig keus voor voortgezet onderwijs in Groningen

De scholen zijn weer beginnen. Veel jongeren die in het afgelopen schooljaar de basisschool hebben afgerond, gaan een spannend nieuw avontuur aan op ‘de grote school’. Ouders en leerlingen hebben keuze tussen een aantal vergelijkbare scholen, maar In Groningen mist de keuze voor andersoortig voortgezet onderwijs. Dat zou volgend jaar anders moeten.

Lees verder

Boek: Stikstof, de sluipende effecten op natuur en gezondheid

Het maatschappelijke debat over stikstof zou enorm gebaat zijn als alle actoren kennis zouden hebben van het boek Stikstof, de sluipende effecten op natuur en gezondheid van Jan Willem Erisman en Wim de Vries. Het gesprek zou minder tussen doven gaan en het zou de weg naar goede oplossingen openen. Het is een complex vraagstuk, maar de oplossingsrichting is eigenlijk heel eenvoudig.

Lees verder

Vmbo’ers gebaat bij ander voortgezet onderwijs

Raf Daenen (oud-wethouder en docent maatschappelijke ontwikkeling) en Ninon Kreutzer (docent vmbo Vakcollege Helmond) betogen in een opiniestuk in Trouw van 9 augustus 2022 dat vmbo’ers meer zijn dan alleen vakmensen. ‘Gun ze een bredere ontwikkeling tot verantwoordelijke burger’. Als ik hun goedbedoelde pleidooi lees voor een bredere opleiding voor vmbo’ers, dan realiseer ik mij dat we ander voortgezet onderwijs nodig hebben. Een voortgezet onderwijs waar je niet begint met een sticker vmbo, havo of vwo.

Lees verder

Gesprek kabinet en boerenorganisaties

Een mooie uitkomst van het gesprek tussen kabinet en boerenorganisaties onder leiding van Johan Remkes op vrijdag 5 augustus 2022 zou zijn:

Lees verder

Van focus op economische groei naar focus op het ecosysteem

Decennialang werden boeren met wet- en regelgeving gestimuleerd om op te schalen en meer te produceren. En dan is er in 2019 de rechter die met een hard besluit de beleidsmakers dwingt om het roer om te gooien. De politiek heeft de noodzakelijke transitie in de landbouw te lang voor zich uit geschoven, maar in 2022 zijn de doelen voor stikstofreductie resoluut aangescherpt. Ze moeten niet in 2035, maar al in 2030 gerealiseerd zijn. Boeren ervaren het als een rechtstreekse aanval op hun bedrijf en hun boterham en voelen zich zwaar belazerd door de politiek. Met als gevolg: verlies van vertrouwen in de politiek en het mobiliseren van de tegenstand.

Lees verder

Ieder kind kan goed leren spellen en lezen

In mijn voorbereiding op een artikel over ‘de polarisatie voorbij in het onderwijsdebat’ heb ik mij verdiept in de basisvaardigheden spelling en taal. Daarvoor heb ik het onderzoek en de denkbeelden van hoogleraar Anna Bosman van de Radbouduniversiteit in Nijmegen bestudeerd. Dat heeft mij zeer hoopvol gestemd. Ieder kind kan leren spellen en lezen is haar hoopvolle boodschap. Maar dan moet je het wel systematisch, volhardend, toegewijd en zonder poespas aanleren. En waarom zou niet iedere basisschool dat doen?

Lees verder

De ministers Dijkgraaf en Wiersma vergeten de belangrijkste maatregelen tegen het lerarentekort

De onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma hebben in een Kamerbrief hun strategie tegen het lerarentekort aangegeven. Ze schrijven zelfs onorthodoxe maatregelen niet te schuwen. Maar helaas missen de belangrijkste maatregelen.

Lees verder

Wanneer gaat de eindtoets Basisschool op de schop?

We meten niet langer wat we doceren, maar we doceren wat we meten. Je bent als leerling voor je positie in de rangorde afhankelijk van hoe de rest heeft gescoord. Het zelfde niveau kan het ene jaar een havo advies opleveren en het andere jaar een vmbo advies. Wanneer gaan we de kansenongelijkheid door de eindtoets Basisschool aanpassen? Lees hier het interview met Karen Heij, schrijfster van het boek Van de kat en de bel. Een schokkend relaas van hoe het systeem van de eindtoets kansenongelijkheid bestendigt.

Lees verder

De school als inspirerende Tussenruimte

Voor veel leerlingen is school een noodzakelijk kwaad. Veel leerlingen zijn wel gemotiveerd om naar school te gaan vanwege de sociale contacten met andere kinderen en jongeren, maar veel leerlingen zijn niet gemotiveerd voor lessen. Leerlingen zijn jarenlang opgevoed om het diploma belangrijker te vinden dan de leerstof. Met als gevolg een enorme vlucht van het schaduwonderwijs (huiswerkbegeleiding, vakondersteuning, voorbereiding op toetsen en examens). Veel leerlingen brengen hun hele schoolperiode door in een klaslokaal met 25 tot 30 leeftijdsgenoten met één docent voor de groep. Terwijl er zoveel omstandigheden denkbaar zijn om ook met verschillende leeftijdsgroepen te leren en ervaren. De school is de tussenruimte tussen kind en volwassenheid.

Lees verder

Suggesties aan minister Wiersma

Donderdag 18 mei 2022 heeft minister Dennis Wiersma vragen beantwoord over zijn Masterplan voor het funderend onderwijs. Zijn aanpak voor dit plan is snel ideeën wisselen en dan samen met het onderwijsveld zoeken naar de juiste uitwerking. Het ministerie wil een dienstbare houding aannemen naar scholen: Wat heb je als school nodig? Vervolgens gaat het ministerie bekijken wat ze kunnen bijdragen. Op het einde van de Facebooksessie werd iedereen uitgenodigd om suggesties te mailen naar de minister: dennis@min-ocw.nl. Dat heb ik gedaan.

Lees verder

Contouren Masterplan PO en VO van Dennis Wiersma

Minister Dennis Wiersma heeft in een brief aan de Tweede Kamer de contouren geschetst van zijn Masterplan voor het primair- en voortgezet onderwijs. Met steun in de rug van de Inspectie van het Onderwijs wil Wiersma meer focus op de basisvaardigheden. De Inspectie koos voor taal, rekenen en burgerschap. De minister voegt daar digitale geletterdheid aan toe. Het zijn zonder meer belangrijke onderdelen voor het funderend onderwijs, maar levert deze focus oplossingen op voor de hardnekkige problemen in het onderwijs? Is deze focus nodig voor het gehele funderend onderwijs of slechts een deel? En is dit het perspectief dat het onderwijs nu nodig heeft?

Lees verder

Pim Fortuyn en zijn boek ‘De puinhopen van acht jaar Paars’

Op 6 mei 2002 werd Pim Fortuyn in koele bloede op het mediaterrein van Hilversum doodgeschoten. Rond deze datum staan de kranten vol van analyses van dit fenomeen in de Nederlandse politiek. Ik lever mijn bijdrage aan de herinneringen door mijn reactie op het boek ‘De puinhopen van acht jaar Paars’ van Pim Fortuyn uit maart 2002 opnieuw te publiceren.

Lees verder

Ouder nieuws

© 2020 Michelverbeek.nl - webdesign door Landstra & de Groot webdesign